Llenguatge inclusiu orientat a la venda immobiliària

Aquest producte està esgotat i no disponible actualment.

Llenguatge inclusiu orientat a la venda immobiliària

Preu subjecte a les variacions

Dates actuals del curs

De 10:00h a 12:00h

Hora subjecte a les variacions

100% Online

Subjecte a les mesures covid-19

Documentos

No documents found
Cuadrapi

Descripció

OBJECTIUS

• Abordar la importància del llenguatge inclusiu dins de l’àmbit empresarial.
• Dotar d’eines i estratègies pràctiques per a un ús i maneig del llenguatge inclusiu.

CONTINGUTS

  1. Introducció i contextualització: perspectiva de gènere en l’àmbit empresarial.
  2. Ús i maneig del Llenguatge inclusiu.
  • El perquè de la necessitat d’un llenguatge inclusiu. La invisibilitat de les dones en el llenguatge. L’ús sexista del llenguatge: conceptes bàsics.
  • El tractament de la imatge de les dones en els mitjans de comunicació i en la publicitat.
  • Recomanacions per a l’ús inclusiu del llenguatge.
  • Estratègies gramaticals: morfològiques, semàntiques, sintàctiques i estilístiques.
  • Usos del llenguatge inclusiu en les tècniques de venda immobiliària.
  • Decàleg d’un Llenguatge inclusiu.
  • Idees clau.
  • Marc Normatiu de referència.

PROFESSOR

Salvador Martínez Sánchez

Cuadrapi

Programa