Curs de Tècnic Immobiliari Habilitat (200h)

475,00830,00

200 hores lectives

100% Online

Curs de Tècnic Immobiliari Habilitat (200h)

475,00830,00

Preu subjecte a les variacions

Dates actuals del curs

200 hores lectives

Hora subjecte a les variacions

100% Online

Subjecte a les mesures covid-19

Documentos

No documents found
Cuadrapi

Descripció

La professió immobiliària ha de regir-se sota els valors de la professionalitat, l’ètica i la responsabilitat envers la societat en general i el seu públic objectiu en particular.

Aquest rigor, com és lògic, ha de sustentar-se sobre uns fonaments sòlids i ferris que només una formació de qualitat pot aportar al professional immobiliari per al correcte acompliment de la seva activitat.

A fi d’acreditar tal capacitació professional per a l’exercici de l’activitat, en API ACADEMY convidem als nostres associats a superar amb èxit una formació expressament creada per a tals efectes.

METODOLOGIA

En API ACADEMY creiem en la llibertat de l’alumne per a gestionar el seu temps de la manera que millor li convingui i –per tant- oferim un sistema de formació En línia completament acte gestionable amb tutories periòdiques i fòrums de  debat en la qual la col·laboració i la compartició del coneixement es torna un element essencial en l’aprenentatge de l’alumnat.

 • MATERIALS ACTUALITZATS: Els materials a la disposició de l’alumnat han estat elaborats per docents estretament lligats al sector immobiliari i estan disponibles per a la seva lectura i assimilació en qualsevol moment a través de la plataforma formativa.
 • FÒRUM DE CONSULTA: L’alumne pot realitzar les consultes que consideri pertinents al professor de cada matèria a través del fòrum que per a tals efectes s’ha disposat en la plataforma formativa. El Professor, ha de contestar en un termini no superior als tres dies.
 • TUTORIES EN LÍNIA: Recurrentment, es realitzaran de manera telemàtica, tutories de 1h de durada per a totes les matèries de les quals consta el curs. En aquestes tutories el professor respondrà a les consultes que poguessin tenir els assistents en aquell mateix moment o que haguessin realitzat prèviament a través del fòrum.
  De manera periòdica també, es procedirà a l’enregistrament d’aquestes tutories per a posar-les a la disposició de l’alumnat a través de la plataforma formativa per si li va anar impossible assistir o –simplement- desitja revisar de nou la mateixa ajudant –d’aquesta manera- al fet que l’aprenentatge resulti més eficient i senzill. 

AVALUACIÓ:

Cada assignatura consta de material que l’alumne ha de llegir i assimilar a fi de poder realitzar els diferents exercicis que se li proposen:

 • TESTS D’AUTOAVALUACIÓ: A fi d’acte-avaluar-se, l’alumne disposa de test que pot realitzar totes les vegades que cregui necessari. Aquests test no són avaluables i simplement pretenen facilitar l’assimilació de conceptes a l’alumnat.
 • TEST FINAL: Per cada matèria l’alumne haurà de passar un Test final avaluable per al qual té dues oportunitats. La no aprovació d’un o diversos dels mòduls impedirà a l’alumne obtenir la titulació global del curs.
 • EXAMEN FINAL: Una vegada l’alumne hagi superat amb èxit els Test Finals de cada matèria, se li habilitarà la possibilitat de realitzar l’EXAMEN FINAL del curs.
  Aquest examen consta de 80 preguntes tipus test i per a superar-ho, l’alumne haurà de respondre de manera correcta a un mínim de 60%
 • RECUPERACIÓ: En cas que un alumne no superi amb èxit l’examen final, tindrà la possibilitat de repetir el mateix una vegada. En cas de no superar-ho amb èxit de nou, l’alumne haurà de tornar a examinar-se del curs API PROFESSIONAL de manera completa novament.
 • En el cas que l’alumne suspengui els dos intents del test final d’un mòdul, haurà d’abonar 65€ per test suspès per a poder realitzar dos intents més. Ja que en cas de tenir algun test final suspès no podrà realitzar l’Examen Final.
 • API Academy no retornarà l’import de la matrícula en cap cas una vegada l’alumne hagi accedit al campus.
Cuadrapi

Programa


 • Dret immobiliari basic: Helena Gallardo
 • Coneixements del sector immobiliari: Sergi Marcos
 • Màrqueting online immobiliari: Erasmo López
 • Ètica i RSC: Juanjo Aguilera
 • Gestió documental Immobiliària: Helena Gallardo
 • Tècniques de Captació Immobiliària: Joaquim Sarriera
 • Tècniques de venda Immobiliària: Queta Xampeny
 • Farming immobiliari: Queta Xampeny
 • Coneixements arquitectònics bàsics: Anna Duelo
 • Valoracions immobiliàries: Andrés Pedreda
 • Màrqueting xarxes socials: Erasmo López
 • Planificació i gestió del temps: Maribel Martínez
 • Tecnologia aplicada al sector immobiliari: Miguel Tapia
 • Gestió d’equips comercials: Maribel Martínez
 • Fiscalitat bàsica: Eva Cano