Curs de formació API Professional – Illes Balears

295,00750,00

250 hores

100% Online

SKU: APIPRO-1-2 Categories: , ,

Curs de formació API Professional – Illes Balears

295,00750,00

Preu subjecte a les variacions

Dates actuals del curs

250 hores

Hora subjecte a les variacions

100% Online

Subjecte a les mesures covid-19

Documentos

No documents found
Cuadrapi

Descripció

La professió immobiliària ha de regir-se sota els valors de la professionalitat, l’ètica i la responsabilitat envers la societat en general i el seu públic objectiu en particular.
Aquest rigor, com és lògic, ha de sustentar-se sobre uns fonaments sòlids i ferris que només una formació de qualitat pot aportar al professional immobiliari per al correcte acompliment de la seva activitat.

A fi d’acreditar tal capacitació professional per a l’exercici de l’activitat, a API PROFESSIONAL, convidem als nostres associats a superar amb èxit una formació expressament creada per a tals efectes.

Superar amb èxit aquesta formació permetrà al sol·licitant ser membre associat de ple dret d’API PROFESSIONAL

*Curs per a l’accés al registre d’Agents Immobiliaris de les Illes Balears.

IMPORTANT:

 • En el cas que l’alumne suspengui els dos intents del test final d’un mòdul, haurà d’abonar 65€ per test suspès per a poder realitzar dos intents més. Ja que en cas de tenir algun test final suspès no podrà realitzar l’Examen Final.
 • API Academy no retornarà l’import de la matrícula en cap cas una vegada l’alumne hagi accedit al campus.
Cuadrapi

Programa


 • MÒDUL 1: Dret de la propietat
 • MÒDUL 2: Dret tributari i fiscal
 • MÒDUL 3: Llei d'arrendaments urbans
 • MÒDUL 4: Dret immobiliari
 • MÒDUL 5: Dret hipotecari
 • MÒDUL 6: Dret de consum
 • MÒDUL 7: Dret urbanístic
 • MÒDUL 8: Valoracions immobiliàries
 • MÒDUL 9: Dret professional immobiliari i dret a la habitatge
 • MÒDUL 10: Màrqueting i comercialització
 • MÒDUL 11: Coneixements arquitectònics
 • MÒDUL 12: Gestió d'equips comercials
 • MÒDUL 13: Ètica i bones pràctiques immobiliàries
 • MÒDUL 14: La venda immobiliària
 • MÒDUL 15: La captació immobiliària
 • MÒDUL 16: Tecnologia immobiliària
 • MÒDUL 17: La Promoció Immobiliària
 • MÒDUL 18: Blanqueig de capitals
 • MÒDUL 19: Registre Oficial d'agents de la Propietat Immobiliària de les Illes Balears

METODOLOGIA

En API PROFESSIONAL, creiem en la llibertat de l'alumne per a gestionar el seu temps de la manera que millor li convingui i -per tant- oferim un sistema de formació online completament auto gestionable amb tutories periòdiques i fòrums de debat en la qual la col·laboració i la compartició del coneixement es torna un element essencial en l'aprenentatge de l'alumnat.

 • MATERIALS ACTUALITZATS
  Els materials a la disposició de l'alumnat han estat elaborats per docents estretament lligats al sector immobiliari i estan disponibles per a la seva lectura i assimilació en qualsevol moment a través de la plataforma formativa.
 • FÒRUM DE CONSULTA
  L'alumne pot realitzar les consultes que consideri pertinents al professor de cada matèria a través del fòrum que per a tals efectes s'ha disposat en la plataforma formativa. El Professor, ha de contestar en un termini no superior als tres dies.
 • TUTORIES ONLINE
  Recurrentment, es realitzaran de manera telemàtica, tutories d'1h de durada per a totes les matèries de les quals consta el curs d'API PROFESSIONAL. En aquestes tutories el professor respondrà a les consultes que poguessin tenir els assistents en aquell mateix moment o que haguessin realitzat prèviament a través del fòrum.

De manera periòdica també, es procedirà a l'enregistrament d'aquestes tutories per a posar-les a la disposició de l'alumnat a través de la plataforma formativa per si li va anar impossible assistir o –simplement- desitja revisar de nou la mateixa ajudant –d'aquesta manera- al fet que l'aprenentatge resulti més eficient i senzill.

AVALUACIÓ

Cada assignatura consta de material que l'alumne ha de llegir i assimilar a fi de poder realitzar els diferents exercicis que se li proposen:

 • TESTS D'AUTOAVALUACIÓ
  A fi d'auto-avaluar-se, l'alumne disposa de test que pot realitzar totes les vegades que cregui necessari. Aquests test no són avaluables i simplement pretenen facilitar l'assimilació de conceptes a l'alumnat.
 • TEST FINAL
  Per cada matèria l'alumne haurà de passar un Test final avaluable per al qual té dues oportunitats. El fet de no aprovar un o diversos mòduls impedirà a l'alumne obtenir la titulació global del curs.
 • EXAMEN FINAL
  Una vegada l'alumne hagi superat amb èxit els Test Finals de cada matèria, se li habilitarà la possibilitat de realitzar l'EXAMEN FINAL del curs.
  Aquest examen consta de 80 preguntes tipus test i per a superar-ho, l'alumne haurà de respondre de manera correcta a un mínim de 60%
 • RECUPERACIÓ
  En cas que un alumne no superi amb èxit l'examen final, tindrà la possibilitat de repetir el mateix una vegada. En cas de no superar-ho amb èxit de nou, l'alumne haurà de tornar a examinar-se del curs API PROFESSIONAL de manera completa novament.

 

PROFESSORS


 • Andrés Martín Pedreda La Porta
 • Erasmo López
 • Helena Gallardo
 • Javier Ortega
 • Juan José Aguilera
 • Maribel Martínez
 • Miguel Tapia