Curs en mediació immobiliària

1.950,002.500,00

29-11-2022

Dimarts i dijous de 16.00h a 19.00h // Divendres de 10.00h a 14.00h

Presencial

Curs en mediació immobiliària

1.950,002.500,00

Preu subjecte a les variacions

29-11-2022

Dates actuals del curs

Dimarts i dijous de 16.00h a 19.00h // Divendres de 10.00h a 14.00h

Hora subjecte a les variacions

Presencial

Subjecte a les mesures covid-19

Documentos

No documents found
Cuadrapi

Descripció

HORES TOTALS CURS: 170 hores (incloses 30 hores de pràctiques)

PART GENERAL DE MEDIACIÓ: 110 hores, (incloses 30 hores de pràctiques)

HORES PART ESPECÍFICA: 60 hores (incloses 30 hores de pràctiques)

METODOLOGIA

Les classes combinaran sessions teòriques amb pràctiques. Es realitzaran tallers d’especialització en matèries concretes, per exemple, mediació en compravenda, en conflictes a les comunitats de propietaris, en mediació de consum o en empresa familiar.

També es realitzaran tallers específic en habilitats de la mediació, per exemple, taller  de comunicació i  taller d’eines de mediació. Es pot valorar la teatralització de mediacions en les que els alumnes puguin fer exercicis de role playing.

Pots consultar aquí el calendari.

PROFESSORAT

 • Dra. Elena Lauroba, professora de Dret Civil UB, mediadora
 • Dra. Isabel Viola, professora de Dret Civil UB, mediadora acreditada pel CEDR
 • Sra. Mercé Alaball, mediadora
 • Sr. Xavier Pineda, advocat i mediador
 • Sra. Paz Cano, advocada, presidenta de la Secció de Consum, ICAB
 • Sra. Marta Areny advocada i mediadora
 • Sra. Ansel Gillamat, mediadora
 • Sr. Carles Garcia, advocat, mediador i professor associat UB
 • Dra. Immaculada Barral Viñals, catedràtic de Dret civil, UB, mediadora
 • Sra. Berta Leal, advocada
 • Sr. Gerard Duelo, president del COAPI Barcelona I el CONSEJO General de COPAIS d’Espanya
 • Sr. Martin Casao, agent de la propietat immobiliària
 • Sra. Elisabeth Boncompte, mediadora
 • Sr. David Espinós, mediador
 • Sra. Maria Munné, professora UPF i entrenadora en transformació de conflictes
 • Sr. Xavier Pastor, professor UOC i expert en conflictes
 • Sra. Marta Méndez, advocada i mediadora
 • Sra. Carme Varela
Cuadrapi

Programa

BLOC COMÚ Y GENERAL DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

1. El conflicte. Tipologies i nivells. Anàlisi del conflicte i formes de gestió. Les tècniques d’anàlisi i abordatge del conflicte. Els aspectes positius i negatius del conflicte.


2. La gestió del conflicte i el seu tractament. Les persones i el conflicte. Estils personals d’ enfrontament. Formes d’actuar segons els perfils psicològics i reaccions davant el conflicte.BLOC ESPECIFIC DE MEDIACIÓ

PART GENERAL:
 1. Part general de mediació (110 hores, incloses 30 hores de pràctiques integrades):

Mòdul I: El conflicte, tipologies i nivells. Anàlisi del conflicte i formes de gestió.


Mòdul II: Gestió i Resolució de conflictes. La mediació, principis, disseny del procés i pràctica de la mediació.


Mòdul III: Perfil de la persona mediadora. Tècniques, habilitats i competències.


Mòdul IV: La regulació jurídica de la mediació. Marc jurídic català, estatal i europeu.


2. Pràctiques (30h) : Realitzades a través de:
 • Seminaris
 • Exposicions
 • Col·loquis

PART ESPECÍFICA:
 1. Part específica de mediació en l’àmbit del dret privat (60 hores, incloses 30 hores de pràctiques integrades): 

Mòdul I: La mediació en el context de les comunitats, organitzacions, empreses


i altres àmbits del dret privat. Aspectes específics.


Modul II: La tipologia dels conflictes en els àmbits del dret privat. Mòdul III: Metodologia i etapes del procés de mediació en els àmbits del dret privat.


Modul III: Nocions sobre la regulació jurídica bàsica relacionades amb la mediació en els àmbits del dret privat. ESPECIALITAT MEDIACIÓ EN L’ÀMBIT IMMOBILIARI

A. La mediació a l’àmbit de les Institucions i organitzacions. 


B. Mediació en l’àmbit immobiliari


1.La mediació residencial: conflictes al voltant de l’accés i el manteniment de l’habitatge. La mediació hipotecària.


2. La mediació de consum:
 • Introducció al dret de consum.
 • La protecció de l’adquirent o llogater d’habitatge quan és un consumidor. El consumidor vulnerable.
 • Els diferents àmbits de mediació en consum: compres, subministres i prestació de serveis
 • Anàlisi del Decret 98/2014 de mediació en consum.
 • Etapes del procés, metodologia i tipologia de conflictes.

3. Els conflictes entre propietaris.
 • La propietat horitzontal i la vertical. Les urbanitzacions
 • La mediació en l’ àmbit de les comunitats de propietaris (Etapes del procés, metodologia i tipologia de conflictes).
 • Eines i estratègies de mediació en una comunitat de veïns.

4. La mediació en les relacions de veïnatge:
 • Els conflictes entre veïns: immissions, i relacions de veïnatge
 • Els conflictes per la utilització de l’espai públic
 • Etapes del procés, metodologia i tipologia de conflictes.

5. Conflictes en l’ àmbit de les successions, adopcions, tuteles etc. Les qüestions relacionals.
 • Etapes del procés, metodologia i tipologia de conflictes.

6. La mediació empresarial
 • La mediació en l’àmbit de les empreses. Els conflictes interns dins l’ empresa.
 • Conflictes entre empreses d’ un mateix Estat.
 • La mediació mercantil d’àmbit internacional.
 • La mediació i l’ empresa familiar. Taller pràctic de mediació a l’ empresa familiar.
 • Etapes del procés, metodologia i tipologia de conflictes.

7. Mediació a l’àmbit de les asseguradores
 • Etapes del procés, metodologia i tipologia de conflictes.

PRÀCTIQUES (30h)


 • Visites a API’s
 • Exposició de casos reals
 • Tallers presencials
 • Col·loquis

SISTEMA D’AVALUACIÓ:


 • Activitats pràctiques: 10%
 • Treballs realitzats de forma individual i/o en grup: 20%
 • Concurs Role-play: 40%
 • Treball fi de curs: 30%
 • Per tal de fer mitja, s’haurà de superar amb un 5 cadascuna de les activitats d’avaluació continuada


Cuadrapi

Professor

Immaculada Barral i Carles Garcia Roqueta