CERTIFICACIÓ: Perit Judicial Immobiliari – Edició gener 2024

295,00495,00

18-01-2024

23-01-2024

01-02-2024

De 10.00 a 13.00h

100% Online

SKU: PJI-1-1-1-1 Categories: ,

CERTIFICACIÓ: Perit Judicial Immobiliari – Edició gener 2024

295,00495,00

Preu subjecte a les variacions

18-01-2024

Dates actuals del curs

De 10.00 a 13.00h

Hora subjecte a les variacions

100% Online

Subjecte a les mesures covid-19

Documentos

No documents found
Cuadrapi

Descripció

AVIS: Per realitzar el curs de Pèrit judicial immobiliari és condició indispensable realitzar els 3 nivells de Valoracions immobiliàries (6 sessions). Si ja has realitzat algun nivell aquest any, només hauràs d’assistir a la sessió que no hagis fet. Per més informació, contacta amb nosaltres.

 

El Perit Judicial, serà l’expert responsable designat principalment pels Tribunals Civils, Mercantils, i/o Penals, a fi d’efectuar la valoració immobiliària, a preu de mercat, amb base en principis, criteris, i mètodes objectius. El Perit Judicial, haurà de seguir un estricte protocol d’actuació, complint de manera responsable, ètica i deontológicament impecable, la normativa i el mandat, inherent al càrrec acceptat.

 

IMPORTANT:

 • Aquest curs es realitzarà en línia a través del programa Zoom. Has d’accedir al Campus amb el teu usuari i contrasenya i entrar per l’enllaç directe de la sessió i data corresponent.
 • A partir de les 10.30h no donarem accés a la formació a cap participant per a garantir el bon funcionament del curs. Per tant preguem puntualitat.
 • Per a poder accedir als materials del curs és necessari assistir a totes les sessions i respondre les enquestes corresponents.
Cuadrapi

Programa


 • Revisar, repassar i assentar els coneixements aconseguits en el Curs de Valoracions immobiliàries.
 • Identificar de manera clara el mètode valoratiu, més adequat a la valoració a efectuar.
 • Rellevància dels principis de transparència i prudència en la pericial judicial.
 • Establir les Funcions i els àmbits d'actuació del peritatge judicial, especial esment a la pericial retroactiva (definició, abast, metodologia de treball).
 • Interiorització del marc jurídic del peritatge judicial. Rellevància de la “promesa del perit”, Art.335 LEC i la cadena de custòdia de documents – Expedient judicial.
 • L'obtenció de la prova necessària per a la pericial judicial – l'Exhort / oficio judicial.
 • Anàlisi de la normativa i marc jurídic Urbanístic.
 • Anàlisi de la normativa del Sòl.
 • Adequació i valoració del sòl, règim d'expropiació forçosa vigent.
 • Anàlisi del sistema de Visat – avantatges inherents a la pericial judicial.
 • Anàlisi de la normativa Registral, sistema d'inscripció, defectes NO inscriptibles.
 • Domini sobre els mètodes valoratius.
 • Els honoraris professionals (Justícia gratuïta / sistema ordinari de retribució).

L'objectiu del curs se centrarà en la capacitació tècnica, legal, i pràctica de l'alumne, a l'efecte de poder emetre un informe de valoració complet, que sintetitzi els coneixements aconseguits fins al moment, i la perfecta defensa d'aquest treball, enfront dels Tribunals.

 

ESTRUCTURA DEL CURS


 • El curs es dividirà en 3 blocs.
 • La primera part se centrarà en repassar els mètodes, principis i criteris de valoració aprofundint en cadascun d'ells, i verificant la complexitat de cadascun d'ells en la pericial judicial.
 • La segona part, versarà sobre les qüestions d'àmbit jurídic relacionades amb el peritatge judicial.
 • La tercera part tractarà sobre l'aplicació pràctica del peritatge judicial, el desenvolupament dels mecanismes inherents al càrrec, la pericial en si mateixa, la seva presentació, honoraris, etc…
 • L'alumne disposarà del material i les anotacions que prengui durant les sessions presencials i s'avaluarà la seva competència a la finalització d'aquest, amb l'objectiu de mesurar la formació i coneixements aconseguits.
 • Es lliurarà divers material relacionat amb la pericial judicial (Normativa, model de valoració judicial, format de promesa, etc…).
 • Es realitzarà un examen final online, tipus test. Rebreu tota la informació en finalitzar el curs.

 
Cuadrapi

Professor

Andrés Martín Pedreda La Porta

Sóc Llicenciat en dret (UOC), Diplomat en Navegació Marítima (UPC) i Llicenciat en Nàutica (UPC). Actualment sóc soci responsable de l'àrea jurídica i d'Administració de finques del Bufet OBN& amb més de 85 empleats. Exerceixo com a Advocat expert en dret civil, amb especialitat en dret immobiliari, dret de propietat horitzontal, valoracions immobiliàries, així com advocat Penal inscrit en el Torn d'Ofici d'Arenys – Barcelona, amb especialitat en danys corporals, i accidents de trànsit i laborals. Exerceixo des de fa més d'1 dècada com a perit judicial en els Col·legis Professionals d'Administradors de Finques de Barcelona – Lleida i del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona, a més ostento el càrrec de professor titular en l'Il·lustre Col·legi d'API de Barcelona i del Col·legi d'API Estatal, on entre altres matèries imparteixo la formació AICAT (Agents Immobiliaris de Catalunya), de Gestió de patrimonis, formador de perits Judicials en el ambit Nacional, vicis ocults, LAU, contractes d'agència, blanquejos de capitals, Compliance penal, afeccions urbanístiques, processos d'ocupació, auditories laborals, etc…

Exerceixo com  a àrbitre nacional en resolució de conflictes immobiliaris, i sóc lletrat assessor de diverses MLS a nivell nacional.

Membre de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona, de l'Il·lustre Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona – Lleida, i de l'Il·lustre Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona.