CERTIFICACIÓ: Expert en fiscalitat – Edició octubre 2022

195,00325,00

19-10-2022 al 28-10-2022

De 10:00h a 12:00h

100% Online

SKU: CERFIS-1-1 Categories: ,

CERTIFICACIÓ: Expert en fiscalitat – Edició octubre 2022

195,00325,00

Preu subjecte a les variacions

19-10-2022 al 28-10-2022

Dates actuals del curs

De 10:00h a 12:00h

Hora subjecte a les variacions

100% Online

Subjecte a les mesures covid-19

Documentos

No documents found
Cuadrapi

Descripció

SESSIONS: 4 SESSIONS DE 2 HORES
TOTAL HORES: 8 HORES

AVÍS: Per realitzar el Certificat d’expert en Fiscalitat és condició indispensable fer les 4 sessions del Cicle Formatiu: La fiscalitat al negoci immobiliari. Si ja vas realitzar aquest curs al 2021, no cal que el tornis a realitzar, només en cas que et falti alguna sessió. Si tens estudis superiors de Fiscalitat envia’ns el títol per poder convalidar-los. Per més informació, contacta amb nosaltres.

La Certificació en Fiscalitat Immobiliària aporta els coneixements necessaris per a entendre les implicacions fiscals de qualsevol tipus d’operació sobre un immoble, tant pel transmissor com per l’adquirent i, per tant, permetre que el professional immobiliari pugui detectar les obligacions fiscals i avaluar les millors opcions per al seu client també des del punt de vista fiscal, informar-lo i ajudar-lo a decidir.

No es pretén que substitueixi la tasca d’un fiscalista, que a més d’assessorar en profunditat pot efectuar els tràmits i gestions impositius, però si permetrà que l’assessor immobiliari pugui, ja des del moment de la captació d’un immoble, planificar les opcions i/o obligacions que tindrà el client, informar-lo, i si és el cas, recomanar-li l’assistència d’un fiscalista amb antelació suficient per a poder treure el màxim aprofitament fiscal dintre del marc de la legalitat.

IMPORTANT:

Aquest curs es realitzarà online a través del programa Zoom. Quan enviem el recordatori d’inscripció un o dos dies abans del curs, posarem un enllaç que donarà accés el dia i l’hora establerts.

A partir de les 10.30h no donarem accés a la formació a cap participant per garantir el bon funcionament del curs. Per tant preguem puntualitat.

Per rebre els materials és necessari assistir a totes les sessions del curs i respondre les enquestes corresponents.

Cuadrapi

Programa


 1. Introducció als impostos derivats de les operacions de compravenda, arrendaments, altres figures com opcions de compra, permutes, etc., i propietat i altres drets reals.
 2. IRPF:

  • Rendes immobiliàries derivades d'arrendaments i rendes immobiliàries imputades. Retencions sobre rendiments de capital immobiliari.
  • Tributació d'arrendaments amb opció de compra.
  • Atribució de rendes per comunitats de béns.
  • Imputació temporal de rendiments del capital immobiliari.
  • Rendes d'activitats econòmiques derivades d'arrendaments d'immobles.
  • Guanys i pèrdues patrimonials derivats de la transmissió d'immobles.
  • Transmissió de l'habitatge habitual: mecanisme de reinversió, avantatges fiscals per majors de 65 anys.
  • Cessió d'ús d'habitatge per treballadors: concepte de rendiment en espècie i tributació.

 3. IRNR: tributació dels no residents.
 4. IP: implicacions tributàries de la tenència d'immobles a l'Impost sobre el Patrimoni.
 5. ITP i AJD: tributació de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.
 6. IVA:

  • Les operacions immobiliàries en l'àmbit de l'IVA. Concepte d'empresari o professional a efectes de l'IVA.
  • Tributació de les operacions en l'IVA: adquisició i transmissió, precontractes o contractes d'arres, opcions de compra, obra nova o primeres transmissions, etc.
  • Coordinació entre IVA - ITP i AJD.

 7. IS: entitats dedicades a l'arrendament d'immobles. Societats patrimonials. Efectes tributaris sobre l'Impost sobre Societats.
 8. ISD: implicacions tributàries de l'adquisició d'un immoble per herència o donació.
 9. IIVTNU: tributació de la plusvàlua municipal10- Altres impostos: IBI (Impost sobre Béns Immobles), ICIO (Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres), IEET (Taxes turístiques), impost sobre habitatges buits.

Es realitzarà un examen final online, tipus test. Rebreu tota la informació en finalitzar el curs.
Cuadrapi

Professor

Eva Cano

Soc economista col·legiada en el Col·legi d’Economistes de Catalunya (CEC), encara que el meu bagatge acadèmic comprèn també estudis en Marina Civil (UPC), Dret i Màrqueting (UOC), a més del Màster en Assessoria, gestió i promoció immobiliària de la UB. Soc API col·legiada en el Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona (API), i inscrita en el Registre d'Agents Immobiliaris de Catalunya (AICAT). A més, actualment ostento el càrrec de Tresorera en la Junta Nacional de AMPSI, la major associació de dones immobiliàries d'Europa.

Soc sòcia fundadora i gerent de CIC ASSESSORS, assessoria i consultoria especialitzada en fiscalitat, comptabilitat, assumptes laborals i mercantils per a empreses petites i mitjanes, amb més de 18 anys d'existència. Exerceixo labors de direcció tècnica, que compagino amb la gerència de dues oficines d'intermediació immobiliària, RE/MAX Castillo i RE/MAX Centre, amb seus a Sabadell i Barcelona respectivament.

Exerceixo des de fa més d'una dècada com a perit judicial econòmic-comptable, mercantil i immobiliari. D'altra banda, fa més de 10 anys que imparteixo formació especialitzada en fiscalitat i conferències, a través de diferents organismes, com l'Escola RE/MAX, on formo part del cos docent, el Col·legi de API de Barcelona, o el propi Col·legi d'Economistes de Catalunya. Soc membre del Il.lustre Col.legi d’Economistes de Catalunya (CEC), del Registre d'Economistes Assessors Fiscals (REAF) del Consell General d'Economistes d'Espanya, del Il.lustre Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona (API), i del Registre d'Agents Immobiliaris de Catalunya (AICAT).