Actualització fiscal 2021

0,0020,00

De 10:00h a 12:00h

100% Online

Actualització fiscal 2021

0,0020,00

Preu subjecte a les variacions

Dates actuals del curs

De 10:00h a 12:00h

Hora subjecte a les variacions

100% Online

Subjecte a les mesures covid-19

Documentos

No documents found
Cuadrapi

Descripció

NOVETATS FISCALS 2021 I PRESENTACIÓ TELEMÀTICA ESCRIPTURES AL REGISTRE DE LA PROPIETAT.

En aquest curs farem un repàs a les novetats fiscals que han entrat en vigor aquest últim any, i mostrarem de forma pràctica com liquidar de forma telemàtica un Impost de Transmissions Patrimonials i inscriure una escriptura en el Registre de la Propietat sense moure’ns del nostre despatx.

Les novetats que comentarem són

IRPF

– Nova escala de gravamen autonòmic de Catalunya.

– Eliminació obligació declaració informativa habitatges d’ús turístic.

IMPOST SUCCESSIONS I DONACIONS

– Reforma de l’impost per fets imposables (defuncions) . Augment tributació efectiva.

– Nou mètode de càlcul de l’Aixovar Domèstic arran de diverses sentències recents del Tribunal Suprem.

IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS PATRMONIALES

– Aplicació del tipus reduït de l’5% per part de Famílies Monoparentals.

– Bonificació de l’70% per part d’adquisició d’habitatges efectuades per empreses immobiliàries.

– Nova bonificació d’Actes Jurídics Documentats per a la inscripció d’un Contracte d’Arres Penitenciares en el Registre de la Propietat (Art 621-8 C.C.C.)

I a més, farem de forma telemàtica la liquidació d’un impost sobre transmissions patrimonials i procedirem a l’enviament telemàtic per a la seva inscripció en el Registre de la Propietat.

PROFESSOR

Manel David


IMPORTANT:

  • Aquest curs es realitzarà online a través del programa Zoom. Quan enviem el recordatori d’inscripció un o dos dies abans del curs, posarem un enllaç que donarà accés el dia i l’hora establerts.
  • A partir de les 10.30h no donarem accés a la formació a cap participant per garantir el bon funcionament del curs. Per tant preguem puntualitat.
  • Per rebre els materials és necessari assistir a totes les sessions del curs i respondre les enquestes corresponents.
Cuadrapi

Programa