Curs de reciclatge per mediadors

750,00950,00

28-03-2023 al 25-05-2023

Dimarts i dijous de 16.00h a 19.00h // Divendres de 10.00h a 14.00h

Presencial

SKU: MME-1 Categoria:

Curs de reciclatge per mediadors

750,00950,00

Preu subjecte a les variacions

28-03-2023 al 25-05-2023

Dates actuals del curs

Dimarts i dijous de 16.00h a 19.00h // Divendres de 10.00h a 14.00h

Hora subjecte a les variacions

Presencial

Subjecte a les mesures covid-19

Documentos

No documents found

Asistentes

id Nom Surname Email
Cuadrapi

Descripció

Curs vàlid per la suma del còmput d’hores anuals de reciclatge necessàries exigides pel Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.


HORES TOTALS GENERALS: 60 hores (incloses 30 hores de pràctiques)

PRESENTACIÓ

El programa d’aquest curs et capacita per resoldre els conflictes més habituals que recorren a la mediació immobiliària, com són: desavinences entre agències immobiliàries i particulars per motius de venda o lloguer; dacions en pagament, lloguers, compravendes, donacions i permutes, pobresa energètica, conflictes entre la junta de propietaris; casos de morositat; conflictes amb promotors en l’execució d’avals en la compravenda d’immobles i divergències entre residents i tercers, impagamentsde subministraments, taxes i impostos, entre d’altres.

No només això, sinó que et permet introduir al teu negoci un sistema basat en el diàleg, el respecte, la confiança i la responsabilitat, i que facilitarà la construcció d’una societat, i d’un sector immobiliari, més sostenible i millor.

METODOLOGIA

Les classes combinaran sessions teòriques amb pràctiques. Es realitzaran tallers d’especialització en matèries concretes, per exemple, mediació en compravenda, en conflictes a les comunitats de propietaris, en mediació de consum o en empresa familiar.

També es realitzaran tallers específic en habilitats de la mediació, per exemple, taller  de comunicació i  taller d’eines de mediació. Es realitzaran teatralitzacións de mediacions en les que els alumnes podràn fer exercicis de role playing.


PROFESSORAT

Sr. Gerard Duelo
President del COAPI Barcelona i del Consejo General
del COAPI d’Espanya.

Sr. Carles Garcia
Diputat de mediació de l’ICAB i advocat

Dra. Immaculada Barral
Catedràtica de Dret Civil de la Universitat de Barcelona
i mediadora

Dra. Isabel Viola
Professora titular de Dret Civil de la Universitat
de Barcelona i mediadora acreditada pel CEDR

Sr. Antoni Algaba
Cap de l’àrea d’Assessorament del Deute Hipotecari
de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

Sra. Elisabeth Barnadas
Advocada i mediadora del Centre de mediació
de Catalunya

Sr. Alfonso Casas
Advocat, mediador i membre de la comissió de mediació de l’ICAGirona del COAPI d’Espanya

Sr. Juan Antonio Ruiz
Advocat, mediador i soci de Cuatrecasas

Sr. Rafael Llinás
Psicòleg, mediador i professor. Cap del Servei
de Mediació de l’oficina municipal d’informació
al consumidor i civisme de l’Ajuntament de Sant Adrià

Sra. Elisabeth Boncompte
Mediadora del Centre de Mediació de Catalunya

Sr. Manel Canyameras
Advocat i mediador

Sra. Eva Gonzalez-Nebreda
Mediadora

Sra. Elia Pons
Advocada i Mediadora

Cuadrapi

Programa

ESPECIALITAT MEDIACIÓ EN L’ÀMBIT IMMOBILIARI

A. La mediació a l’àmbit de les Institucions i organitzacions. 


B. Mediació en l’àmbit immobiliari


1.La mediació residencial: conflictes al voltant de l’accés i el manteniment de l’habitatge. La mediació hipotecària.


2. La mediació de consum:
 • Introducció al dret de consum.
 • La protecció de l’adquirent o llogater d’habitatge quan és un consumidor. El consumidor vulnerable.
 • Els diferents àmbits de mediació en consum: compres, subministres i prestació de serveis
 • Anàlisi del Decret 98/2014 de mediació en consum.
 • Etapes del procés, metodologia i tipologia de conflictes.

3. Els conflictes entre propietaris.
 • La propietat horitzontal i la vertical. Les urbanitzacions
 • La mediació en l’ àmbit de les comunitats de propietaris (Etapes del procés, metodologia i tipologia de conflictes).
 • Eines i estratègies de mediació en una comunitat de veïns.

4. La mediació en les relacions de veïnatge:
 • Els conflictes entre veïns: immissions, i relacions de veïnatge
 • Els conflictes per la utilització de l’espai públic
 • Etapes del procés, metodologia i tipologia de conflictes.

5. Conflictes en l’ àmbit de les successions, adopcions, tuteles etc. Les qüestions relacionals.
 • Etapes del procés, metodologia i tipologia de conflictes.

6. La mediació empresarial
 • La mediació en l’àmbit de les empreses. Els conflictes interns dins l’ empresa.
 • Conflictes entre empreses d’ un mateix Estat.
 • La mediació i l’ empresa familiar. Taller pràctic de mediació a l’ empresa familiar.
 • Etapes del procés, metodologia i tipologia de conflictes.

7. Mediació a l’àmbit de les asseguradores
 • Etapes del procés, metodologia i tipologia de conflictes.

PRÀCTIQUES (30h)


 • Exposició de casos reals
 • Tallers presencials
 • Col·loquis